elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: verjaardag

verjaardag , verjaardag , (zelfstandig naamwoord mannelijk) , zie een zegsw. op gelukkig.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
verjaardag  , verjaordaag , verjaardag.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
verjaardag , verjèùrdag , verjèùrsdag , m , verjaardag.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
verjaardag , verjaordag , jaordag , de , Ook jaordag (Zuidoost-Drents zandgebied, Kop van Drenthe) = 1. verjaardag Mien verjaordag is op een zundag (Gro), Van een verjaordag, daor make wij gien drokte van (Zdw) 2. verjaardagsfeest Koom ie ook op mien verjaordag? (Ker), Hij viert zien verjaordag in een café (Wijs)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
verjaardag , [dag dat men één jaar ouder is] , verjoordag , verjaardag. de verjoordag worde vruuger nie zò gevierd, aan de verjaardag werd vroeger niet veel aandacht geschonken.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
verjaardag , verjaordag , verjaardag , De bloeme die ik meej munne verjaordag héb gekreege zén geliik verslékkerd. De bloemen die ik met m'n verjaardag heb gekregen zijn allemaal verwelkt.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
verjaardag , verjaordag , zelfstandig naamwoord , de; hetz. als jaordag
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
verjaardag , verjaerdag , verjaersdag , zelfstandig naamwoord , verjaerdaege, verjaersdage , verjaerdaechie, verjaersdaechie , verjaardag Ook verjaersdag
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
verjaardag , verjëurdäog , zelfstandig naamwoord mannelijk , verjëurdaog , - , verjaardag , VB: Allewyl wörd doer de mieste lûi de verjëurdäog geveerd, vreuger wäor dat de mèi.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
verjaardag , verjoordag , verjeurdag , verjaardag
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
verjaardag , verjaordag , verjaardag.
Bron: Luysterburg, J. e.a. (2007), Dialecten in het Zuidkwartier. Hoogerheide, Ossendrecht, Putte, Woensdrecht, Heemkundekring Het Zuidkwartier.
verjaardag , verjöördag , (zelfstandig naamwoord) , verjaardag.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
verjaardag , verjaordag , verjaardag
Bron: Melis, A. van (2011) Bikse Praot. Prinsenbeeks Dialectwoordenboek. Prinsenbeek: Heemkundekring ‘Op de Beek’
verjaardag , vejôrdag , verjôrdag , verjaardag
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
verjaardag , verjaordig , verjaordaag , (mannelijk) , verjaardag
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
verjaardag , verjaordig , zelfstandig naamwoord , verjaordige , verjaardag
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
verjaardag , verjaordaag , zelfstandig naamwoord, mannelijk , verjaordaag , verjaardag
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
verjaardag , verjòrdag , zelfstandig naamwoord , verjaardag; Cees Robben - Wè krèèg ik vur mené verjaordag?; GD06 der wier veul gezonge bij brölòften èn verjòrdaoge
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
verjaardag , verjäördaag , verjaardag
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal