elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: vetmesten

vetmesten , vetmeiste , werkwoord , Vetmesten, in de zegswijze we zelle je vetmeiste!, ironisch voor: je krijgt geen eten meer, je denkt toch niet dat we je zullen vetmesten.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
vetmesten , vetmesten , zwak werkwoord, overgankelijk , vetmesten Ik heb hier een best kosthuus. As ik niet oplette, word ik vetmest (Nam)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
vetmesten , vètmèèsten , vetmesten.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
vetmesten , vètmiste , vetmesten
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
vetmesten , vètmèste , vetmesten
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
vetmesten , vetmeste , ’k zal je vetmeste met scherp zand en kiezelsteentjies!, ja, ik ben daar gek om je te helpen!
Bron: Grauw, Sibrand de en Gerard Gast (2014), ABC Dordt. Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straattypes, Asaprint Uitgeverij, Dordrecht.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal