elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: contreien

contreien , kontraejnn , zelfstandig naamwoord , streken, buurt
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
contreien , kontraainen , contreien (landstreken)
Bron: Steenhuis, F.H. (1978), Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank: Dekker & Huisman
contreien , contreinen , contreien, contraainen, contrainen , Ook contreien, contraainen, contrainen (Kop van Drenthe, Veenkoloniën) = omgeving In die contreien muj hum zuken (Mep), Jaan komp oet de contreinen van Geeiten (Eex), Hie hef wel in die contreinen woond (Bal)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
contreien , kontreinen , contreien, streek, gebied (O.-Veluwe)
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
contreien , kontereije , zelfstandig naamwoord , contreien; Cees Robben – ’t mieneke van Jantje Ram/ Moes op gezette tijje/ Vur de vuruitgang naor ’t Laor.../ Want daor stond vruuger kaant en klaor/ Den bok... der kontereije... (19610929)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal