elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: getouw

getouw , getou , touw , (onzijdig) , weefgetouw.
Bron: Gallée, J.H. (1895), Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect, aanhangsel Twents
getouw , getou , (onzijdig) , getouwe , weefgetouw.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
getouw , getùw , zelfstandig naamwoord, onzijdig , weefgetouw
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
getouw , getouw , het , getouwen , 1. weefgetouw Wij hebt het getouw in de kamer staon (Bor) 2. (Zuidoost-Drents zandgebied), in Hij hef iederiene veur hum in het getouw aan het werk (Coe)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
getouw , getouw , zelfstandig naamwoord , et 1. weefgetouw 2. in touw, in in getouw
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
getouw , getèw , getouw, weefgetouw
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
getouw , [wagens] , getouwen , wagens, karren en werktuigen (Oldebroek, Wezep).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
getouw , ketaaw , zelfstandig naamwoord , weefgetouw (Tilburg en Midden-Brabant)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
getouw , getaauw , ketaaw , zelfstandig naamwoord , weefgetouw; Cees Robben – Den wèèver rook naor z’n getaauw... (19701016); ketaaw; getouw; en aawerwèts haandketaaw - een ouderwets handgetouw; R.J. 'nuuw ketaaw'; 'op 'n awerwets haandketaaw'; 'n Weeverke; 'n jong, vlug weeverke; al op z'n nuuw ketaaw  (Piet Heerkens; uit: D’n örgel, ‘Aaw Tilburg’, 1938); Cees Robben – Uit ’t laand van ketaauwe en wol... (19580308); Onze vadder stao in en blauw kieltje òn zen ketaaw/ te lèùstere nòr et getok èn ons moeders gemaaw... (Lechim; ps. v. Michel van de Ven; ongedateerd knipsel 1960-1980; uit: Tilburg op z’n bèst); Audioregistratie 1978 - …èn toen was Drikka Kools, die wonde daor op de Ruudèèk waor naa Jan van Kempen wont in dè ouw hèùs. Èn die ha daor en ketaaw, die was vort oud èn dan moes ik daor gòn wèève nouw…òchòd, òchòd, òchòd, hè…Gin brôod, gin gèld, òchòd, òchòd, òchòd! (Interview met Heikanters - Transcriptie door Hans Hessels); WBD ketaawe (II:943) - getouwen; ketaaw (II:944) - getouw (ook: II:945); WBD handketaaw/haandgetaaw (II:944) - handweefgetouw; WBD masjienaol ketaaw/getaaw (II:945) - machinaal weefgetouw; WBD brèèd getaaw/ bri-j ketaaw (II:945) - breedweefgetouw; stemh. spirant is stemloze explosief geworden; WBD
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal