elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: goedenacht

goedenacht , genacht , voor goeden nacht. Zoo ook genavond, voor goeden avond.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
goedenacht , [wens bij het slapengaan] , genacht , goeden nacht! Westerw. gennacht, g’nnacht.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
goedenacht , g’nacht! , genacht, gênnacht! , goeden nacht!
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
goedenacht , genach , goedennacht
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
goedenacht , genacht , groet, wens: goede nacht.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
goedenacht , goddenach , goedenacht.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
goedenacht , genacht , goeienacht , tussenwerpsel , (wm). Ook goeienacht, var. in het eerste element als bij goeiemiddag = goede nacht
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
goedenacht , genacht , tussenwerpsel , goede nacht, welterusten Ze gong zonder genacht te zegge naer bed
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
goedenacht , genach , goedenacht.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
goedenacht , [goedenacht ] , gojenach , gojenach , (mannelijk) , goedenacht
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
goedenacht , gooienacht , goedenacht, welterusten
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal