elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: rebellie

rebellie , rebullie , lawaai, standje.
Bron: Ballot, A. (1870), Eigenaardigheden van het Twentsche dialect, uitgegeven in 1968, Hengelo.
rebellie , [opstand] , rebulie , - alarm, twist, leven, ten gevolge van eenig verzet; Gron. rebulie = wanorde, verwarring, verzet, leven, Oostfr. rebulje. Het basterdw. rebellie = muiterij, opstand, gewelddadig verzet.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
rebellie , rebulie , (klemtoon op: bu) = alarm, twist, leven, ten gevolge van ontevredenheid en verzet; wie har’n hier in 1848 ’n groote rebulie in de stad; wat was dat ’n rebulie mit dei polderjongs! Oostfriesch rebulje. Basterdwoord rebellie = muiterij, opstand, gewelddadig verzet; Fransch rebeller = muiten, opstaan; rebellion = opstand, enz.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
rebellie , rebullie , zelfstandig naamwoord, onzijdig , oproer
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
rebellie , rebulie , drukte maken, lawaai schoppen
Bron: Steenhuis, F.H. (1978), Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank: Dekker & Huisman
rebellie , rebullie , rebulie, rebellie, rambulie , de , Ook rebulie (Zuidwest-Drenthe, zuid, Midden-Drenthe), rebellie (Zuidoost-Drenthe, Noord-Drenthe), rambulie = 1. rebellie, oproer Bij die man in de klas was het aaid rebellie (Sle), As ze al die bezunigings deurvoert, dan komp er rebullie (Hol) 2. herrie, lawaai Die hebt aordig rebullie mit mekaer, ze waren flink an het vechten (Dwi), Maak daor toch niet zo’n rebullie van (Emm)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
rebellie , reboelie , rebulie, reboelje, rebullie, rebellie , zelfstandig naamwoord , 1. lawaai en drukte 2. grote ruzie, oproer 3. rotzooi, troep die men maakt
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal