elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: veranderen

veranderen , veranderen , men zegt: dat verandert! in plaats van: dat is iets anders.
Bron: Ballot, A. (1870), Eigenaardigheden van het Twentsche dialect, uitgegeven in 1968, Hengelo.
veranderen , verandêrn , verandering; dat verandert = die mededeeling brengt wijziging in mijn oordeel, in mijn besluit, enz. Zegswijs: al helpt ’t nijt veul, ’t verandert doch wat (al helpt het niet veel, ’t verandert toch wat), zooveel als: ’t geeft toch eenige afleiding, de toestand wordt er voor ’t oogenblik niet minder door; meestal schertsend omdat het slechts kleinigheden betreft.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
veranderen , veraren , (zwak werkwoord, intransitief) , Veranderen. Zie aâr. || As ’et weer niet veraârt, den (dan) rijje we overmorrege skêse (schaatsen).
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
veranderen , verandern* , dat verandert! = daar wordt de zaak anders van!
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
veranderen , veroarn , werkwoord, zwak , in wezen veranderen
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
veranderen , verangere , verangerde, haet of is verangert , veranderen; in andere dienst gaan. Alles verangert behauve de sjtart van de kou, dae blif op dezėllẹfde plaatsj hange: duidt op het feit, dat veel aan verandering onderhevig is.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
veranderen , veraandern , zwak werkwoord, overgankelijk , Var. als bij aander = 1. veranderen Het komp op eein oet, daor veraandert gieneein wat an (Eex), Ik har hum joren nich zein, man hij is niks veranderd (Bov) 2. (wederk.) een andere betrekking krijgen Hie hef zuk veraanderd, mar hie is der niet op achteroetgaon (Sti)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
veranderen , veraanderen , werkwoord , 1. veranderen: anders maken 2. verwisselen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
veranderen , vereren , werkwoord , veranderen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
veranderen , veraore , werkwoord , veraor, veraorde, veraord , [veroud] veranderen
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
veranderen , veraandere , werkwoord , veraanderde, veraanderd , veranderen , vermaken (kleren) veraandere VB: 't Klèid wäor mich te klejn, noé heb ich 't veraanderd en noé dreug 't keend 't.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
veranderen , verâândere , veranderen. verabbezakke in de uitdrukking “edde gij nog iet te verabbezakke?”, “heb jij nog iets, een werkje, te doen?”.
Bron: Luysterburg, J. e.a. (2007), Dialecten in het Zuidkwartier. Hoogerheide, Ossendrecht, Putte, Woensdrecht, Heemkundekring Het Zuidkwartier.
veranderen , verangere , verangertj, verangerdje, verangerdj , veranderen
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
veranderen , verangere , werkwoord , verangertj, verangerdje, verangerdj , veranderen
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
veranderen , verângere , werkwoord , begin van bederf tonen, veranderen
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
veranderen , veraandere , zwak werkwoord , veraandere - veraanderde - veraanderd , veranderen; Kees en Bart (krantenrubriek in Groot Tilburg, ca. 1935) - veraanderen; veraandering; geen vocaalkrimping; Henk van Rijen - 'veraandere, veraanere'; WBD III.2.2:4 'verandering' = menstruatie
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
veranderen , verangere , veranderen
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal