elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: verknoeien

verknoeien , verknoeien , (zwak werkwoord, transitief) , Zie de wdbb. – Ook verkreukelen. Zie knoeien, 3. || Stoute meid! heb-je nou je schone jurk helegaar verknoeid? Wat is dat boezel verknoeid!
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
verknoeien , veknoojn , werkwoord, zwak , verprutsen
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
verknoeien , verknooje , verknoojde, haet of is verknoojt , verknoeien; vermorsen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
verknoeien , verknooien , zwak werkwoord, overgankelijk , verprutsen, verknoeien, verspillen Dat wordt nooit wat met dende, die hef zien leven verknooid (Sle), Wai wilt aander keer niet weer zoveul tied verknooien met praoten as vanaovend (Eev), Zij hef zien centen verknooid (Zey), Hij hef zien lichaam met warken hielmaol verknooid (Bor), Hij het hom heilemaol verknooid (Row), ...hie lop met een ronde rug hij heeft zijn lichaam geruïneerd (Bui), z. ook verkaaien
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
verknoeien , verknooien , verknoeien
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
verknoeien , verknoeien , verknuien , werkwoord , 1. verprutsen, bederven 2. verspillen, weg doen geraken: van tijd, geld, materialen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
verknoeien , verknooien , (werkwoord) , verknooien, verknooid , verknoeien.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
verknoeien , [verprutsen] , verknoeaje , verknoeien, zie ook verbragkele , Waat t’r toch aan geldj weurtj verknoeadj!
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
verknoeien , verknoeëje , werkwoord , verknoeien
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal