elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: vijfschacht

vijfschacht , vijfschaft , viefschaft, viefschaften , dikke stof tot kleeding, door middel van vijf schachten of kamhouten uit vijf draden geweven; de eene zijde heeft vier draden, de andere één draad tot inslag. Gron. vieschaft, in geschrifte vijfschaft, Oostfr. fîfschaft, fîfschacht. van viefschaft gemaakt; ’n viefschaften hemdrok = mansborstrok van die stof; ook Gron.: vieschaften enz.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
vijfschacht , [kledingstuk met vijf schachten gemaakt] , vîfschaft , kleedingstof met vijf schachten of kamhouten gemaakt.
Bron: Gallée, J.H. (1895), Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect, aanhangsel Twents
vijfschacht , viefschaft , vijfschaft , in rekeningen en annonces: vijfschaft; eene grove, door de gewone landwevers van wol en linnen garen vervaardigde kleedingstof, welks eene zijde vier draden, andere één draad tot inslag heeft. Zij gebruiken daartoe vijf schachten of kamhouten, en vandaar de naam. Te koop aangeboden: “zwart, blauw, rood en paars vijfschaft.” (1874). Drentsch viefschaft, vijfschaft, Oostfriesch fîfschaft, fîfschacht. – Men onderscheidt: linnen viefschaft = gewoon vijfschaft, waarvan de ket (de inslag) linnen en de schering wol is; zijn beide van wol dan heet het: wōllen op wōllen, zooveel als: geheel van wol.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
vijfschacht , viefschacht , zware wollen stof
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
vijfschacht , viefskach , zelfstandig naamwoord , zwartglanzende stijve stof voor vrouwenrokken
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
vijfschacht , viefschaft , (ouderwets), vijfschacht = zware wollen stof
Bron: Steenhuis, F.H. (1978), Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank: Dekker & Huisman
vijfschacht , viefschaf , vijfschacht, vijfschaft (stevig weefsel dat met vijf schachten of kamhouten gemaakt is).
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal