elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: vlak

vlak , flo , ondiep. Doar ist flo, daar kan men ’t begronden. Wat vis y flo, Wat hengelt gij met kort zink. Wat vis y blok, id. N. F. blok, laag.
Bron: Halbertsma, J.H. (1835), ‘Woordenboekje van het Overijselsch’, in: Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren 1836, Deventer: J. de Lange.
vlak , vlak , (bijwoord) , juist. , vlak in ’t oog. Vlak tegenover.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
vlak , vlak , voor: in orde; hij hef ’t met vrommes neet vlak = zijn meisje en hij zijn ’t oneens; eigenlijk zooveel als: er is eene oneffenheid, eene ongelijkheid in beider denken.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
vlak , vlak , (bijvoeglijk naamwoord) , vlak, ondiep.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
vlak , vlak , flak , voor: ondiep in: vlak bord, ter onderscheiding van dijp bord = soepbord. Oostfriesch ʼn flakken teller, ên flakke schöttel, Nedersaksisch flakke schottel. Vgl. v. Dale art. vlak 1.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
vlak , vlak , flak , geheel, volkomen, in: ik bin dʼr vlak veur (of: tegen) = ik ben er met hart en ziel voor, enz.; Oostfriesch ik bün dʼr flak tägen. Vgl. v. Dale art. vlak 2.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
vlak , vlak , (bijvoeglijk naamwoord) , Zie de wdbb. – Vlak gaan, naar bed gaan. Synon. vlakken en neergaan. – Vlak vallen, (overdrachtelijk) schuld bekennen; ook zich gewonnen geven, zich laten overreden. || Eerst deed ze, of ze der niks van wist, maar eindelijk is ze toch vlak ’evallen. As we maar volhouwe, dan zel-i wel vlak vallen (toestemmen, met ons plan meegaan enz.). Vgl bij HOOFT op zijn plat vallen, zich onderwerpen (OUDEMANS, Wdb. op Hooft 245 vlg.).
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
vlak  , vlaak , vlak.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
vlak , vlak , plat, plat dak, balcon.
Bron: Beets, A. (1954), ‘Leidse woorden en uitdrukkingen’, in: Bicker Caarten, A. (red.), Leids Volksleven, Leiden: Sijthoff
vlak , vlak , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , plat
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
vlak , vlakn , op n vlakn, op de vlakte
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
vlak , vlak , bijvoeglijk naamwoord en bijwoord , in de zegswijze vlak valle, schuld bekennen. – Vlak gaan, naar bed gaan.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
vlak , vlaak , vlaaker, vlaakste/flaaker, flaakste , vlak, effen. Oppẹt vlaaken hiljter mich neit bie: in vlak terrein kan hij mij niet bijhouden.; flaak plat, effen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
vlak , vlák , echt, waerkeluk (da’s nogal vlák, da’s nogal kloar).
Bron: Kuipers, Cor e.a. (1989), È maes inne taes. Plat Hôrster, Horst.
vlak , vlakke , vläkkie , snee, plak.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
vlak , vlaak , de , (N:be) = strook stro boven het houten beschot van een schuur, z. ook anbindsel
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
vlak , vlak , blak , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , Ook blak (ti) = 1. vlak, egaal Die taofel is niet vlak, hie is scheeif (Eex), Wat hef die mulder een mooie vlakke wind (Sle), Een vlakke wind uut het zuden kalme wind (Hol), (fig.) De buren hebt het niet vlak mit mekaar hebben onenigheid (Hav), Hej het neet vlak? ben je niet in orde (Die), Hie hef het niet te vlak met het hart zij heeft hartproblemen (Sle) 2. volkomen Hij was der vlak veur (Wes) 3. juist, recht, pal Hai gong vlak veur mie staon (Eco), Hij zee het hum vlak veur de kop recht (Oos), Hij kwam vlak veur het eten net (Hgv), De wind is vlak oost pal (Emm), Hie gung er vlak overdag hen midden overdag (Wee), IJ kunden je vlak in het jaor besteen midden in het jaar besteden als knecht of meid (Bui), IJ moet vlak op die jurk gaon ziten, aans komt er aal knötters in (Sle), Hij woont er vlak an vlak naast (Bov)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
vlak , vlak , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , 1. plat, effen; 2. juist
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
vlak , vlak , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , 1. effen, plat 2. (van de wind) regelmatig 3. horizontaal, egaal 4. (van de wind) pal 5. zeer dichtbij, rakelings 6. geheel en al, bijv. Ik bin d’r vlak veur
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
vlak , vläok , bijvoeglijk naamwoord , vlak , VB: Ién Hollend gön ich mich zoe good, dao ês aal zoe vläok.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
vlak , vlaak , vlaker, vlaakst , 1. vlak 2. (muziek) niet expressief , Det is ei vlaak landj.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
vlak , vlaâk , vlaak , bijvoeglijk naamwoord , vlake , vlak; zich oppe vlake haoje – geen kleur bekennen, geen mening geven, zich op de vlakte houden
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
vlak , vlaak , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , vlak
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
vlak , vlak , bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord , druk; Henk van Rijen - wè hèbbe ze et wir vlak - wat zijn ze weer druk!; HTW 'vlak hèn' uitgelaten, druk zijn; WBD III.4.4:136 'vlak’ , 'vlakke' = vlakte
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
vlak , vlaak , vlak
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal