elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: vlotenmelk

vlotenmelk , vleutemelk , afgeroomde melk, ondermelk, Gron. vlotemelk, Geld, Kil. vlotemelk, Oostfr. flöte melk, Holst. flötmelk, Osnabr. flöte melk, Neders. afflaten melk. Van: vlieten = vloeien; Kil. vlieten het melk = de melk afroomen, Eng. to fleet the milk; Neders. fläten, Overijs.vleuten, Oostfr. flöten, Noordfr. flieten, fletten.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
vlotenmelk , [afgeroomde melk] , vlötemelk , (vrouwelijk) , afgeroomde melk.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
vlotenmelk , vlote melk , afgeroomde melk, ondermelk. Drentsch vleutemelk, Geldersch Kil. vlotemelk, Oostfriesch flöte melk, Holsteinsch flötmelk, Osnabrück flöte melk. West-Vlaamsch vlotemelk: gevlotene melk, Engelsch flotten milk. (De Bo). – Overijselsch vleuten, Oostfriesch flöten, Noordfriesch flieten, fletten, Nedersaksisch flöten = vlieten; afflöten = laten afvloeien; flaten, afflaten melk = afgeroomde melk; Engelsch to fleet the milk = afroomen van de melk. (v. Dale heeft: vlotemelk, gewestelijk Wij meenen die schrijfwijze niet te moeten volgen, omdat de klemtoon op: vlo valt, en men nimmer zal zeggen: die melk is vloot. Vraagt men: wat melk is dat, vlote? dan is dit te onderscheiding van niet afgeroomde.) Vgl. vloot.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
vlotenmelk , vlootemelk , afgeroomde melk
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
vlotenmelk , vleutemelk , de , (wp) = afgeroomde melk
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
vlotenmelk , fleutemelk , (Kamperveen) afgeroomde melk
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal