elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: wijl

wijl , wijl , poos, korten tijd. Men hoort hier wel de zegswijze: bij tijd en wijle, dat is: bij tusschenpoozingen, na verloop van tijd, nu en dan.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
wijl , weel , wijl, dewijl, omdat.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
wijl , wîle , (vrouwelijk) , tijd.
Bron: Gallée, J.H. (1895), Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect, aanhangsel Twents
wijl , wîl , (vrouwelijk) , tijd.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
wijl  , wiel , wijl.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
wijl , wiele , zelfstandig naamwoord, vrouwelijk , poosje
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
wijl , weil , m , weileke , tijd ’nen Hélle weil Een lange tijd; weileke tijdje ’n moi weileke Een mooi tijdje.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
wijl , woil , zelfstandig naamwoord de , in de zegswijze onder de woil, onderwijl (verouderd).
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
wijl , wiel , wielke , en hiël wiel: ennen hiëlen tiëd.
Bron: Kuipers, Cor e.a. (1989), È maes inne taes. Plat Hôrster, Horst.
wijl , wèèl , zelfstandig naamwoord , tijd, poos. ‘t Zal ’n hil wèèl duure eer ’t zò vèr is. ’t Zal een hele tijd duren. Verkleinwoord: wèltje. Blèf nog ’n wèltje. Blijf nog een tijdje.
Bron: Naaijkens, J. (1992), Dè’s Biks – Verklarende Dialectwoordenlijst, Hilvarenbeek
wijl , wèltje , zelfstandig naamwoord , poosje. Komt van: een wijltje. Blèf nog ’n wèltje. Blijf nog even. Ook: èfkes.
Bron: Naaijkens, J. (1992), Dè’s Biks – Verklarende Dialectwoordenlijst, Hilvarenbeek
wijl , weel , weil , voegwoord , (wm). Ook weil (Zuidoost-Drents veengebied) = dewijl, omdat
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
wijl , wijl , tijd. verkl. wijleke of wijlke.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
wijl , wéltje , eventjes , Ik kan mér 'n wéltje bliive want ik moet vendaog nog óp veul plakke zén, snap'te? Ik kan maar eventjes blijven want ik moet vandaag nog op veel plaatsen zijn, begrijp je?
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
wijl , waal , zelfstandig naamwoord , tijdje , waal (vero.)
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
wijl , wèìjleke , wèlleke , tijdje, poosje
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
wijl , ewiel , bijwoord , tegenwoordig
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
wijl , wèèl , zelfstandig naamwoord , wèltje , poos, tijd; Et zal nòg wèl en wèltje duure vurdèt zoomer is. WBD III.4.4:131 'wijl' = poosje, ook 'hortje’, 'wijltje’; A.P. de Bont - Dialekt van Kempenland - 1958 e.v. - we.l, znw.vr. - wijl, wijle, tijd; Jan Naaijkens - Dès Biks (1992) - wèèl zn - tijd, poos; WNT WIJL (I) - begrensde tijd van zekeren duur; wèltje - verkleinwoord; poosje, tijdje; - verkleinwoord van 'wèèl', met vocaalkrimping; Kees en Bart (krantenrubriek in Groot Tilburg, ca. 1935) - ' 'n wijltje '; Toen ik zoo in wèltje gezete ha... (Naarus; ps. v. Bernard de Pont; in: Groot Tilburg 1941; CuBra); Cees Robben - ...nog ’n weltje, en ze bouwen... (19540227); Cees Robben – Ge het mepessaant toch ’n weltje oe verzet gehad... (19810417); Cees Robben – Over ’n weltje ben ik vèèf-en-virtig jaor getrouwd (19850322); Henk van Rijen - et zal nòg wèl en weltje duure vurdèt zoomer is; Stadsnieuws -  Kunde nog en wèltje wòchte, ik zèèder zôo - Kun je nog even wachten, ... (300510); WBD III.4.4:131 'wijltje' = poosje, ook 'wijl', ‘hortje'; A.A. Weijnen; Onderzoek dialectgrenzen in Noord-Brabant (1937) - Krt.101 sluit 'wèltje' niet uit, evenmin als 'tèdje' en 'èfkes'; A.P. de Bont - Dialekt van Kempenland - 1958 e.v. - e weltje; Jan Naaijkens - Dès Biks (1992) - wèltje zn - poosje
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal