elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: achterlaat van gedachten

achterlaat van gedachten , achterlaat van gedachten , onvermogen om iets met het geheugen vast te houden; vergeetachtigheid. (Uit mijn Vaders mededeelingen uit zijn wijkbezoek als predikant).
Bron: Beets, A. (1927), ‘Utrechtsche Volkswoorden en Volksgezegden’, in: Driemaandelijksche bladen 22, 1, 1-30, 73-84. Groningen


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal