elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: Bart

Bart , [persoonsnaam] , Bart , Toen de koe Bart heette, en de karnemelk over de onderdeur keek (of: liep?), de dagen van olim, de oude tijd. ‘Praten over den tijd, toen de koe enz.’. Verg. D’n auwen tijd, toen de koei Bart hiette en de weg over de knutwillige liep, Betuwe (Zetten). Verg. ook Korrespondenzbl. Ver. Niederd. Sprachf. XXII. 1901. 25.
Bron: Beets, A. (1927), ‘Utrechtsche Volkswoorden en Volksgezegden’, in: Driemaandelijksche bladen 22, 1, 1-30, 73-84. Groningen
Bart , Bart , in de uitdrukking da’s uit de goeie ouwe tijd toen de koeie Bart hiete (in Langbroek hitte ), toen alle koeie Bart hiete (Bunn): uit de goede oude tijd (KRS: Wijk, Lang, Coth, Werk, Bunn, Scha; LPW: IJss, Mont, Bens, Lop, Cab) Ook in de Vechtstreek (Van Veen 1989, p. 35). Variant: da’s uit de goeie ouwe tijd toen de koeien Bart hiete en de melk over de onderdeur vloog (KRS: Lang), ...over de onderdeur liep (KRS: Werk; LPW: Bens), ....over de onderdeur flodderde (LPW: Lop), ....over de onderdeur keek (LPW: Cab)
Bron: Scholtmeijer, H. (1993), Zuidutrechts Woordenboek – Dialecten en volksleven in Kromme-Rijnstreek en Lopikerwaard, Utrecht


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal