elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bidden en smeken

bidden en smeken , bidden en smeken , Zen vaar het’em er om gebid en gesmeek(t), maor enz. Verl. Z. - v. d. Monde.
Bron: Beets, A. (1927), ‘Utrechtsche Volkswoorden en Volksgezegden’, in: Driemaandelijksche bladen 22, 1, 1-30, 73-84. Groningen


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal