elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: cholera

cholera , kleera , de cholera.
Bron: Beets, A. (1927), ‘Utrechtsche Volkswoorden en Volksgezegden’, in: Driemaandelijksche bladen 22, 1, 1-30, 73-84. Groningen
cholera , kòlléra , Cholera.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
cholera , kolleraa , mannelijk , cholera.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
cholera , kolera , kelere, klere, cholera, klerao , de , Ook kelere (Zuidwest-Drenthe, zuid), klere (Noord-Drenthe, Zuid-Drenthe), cholera (Midden-Drenthe), klerao (Kop van Drenthe) = cholera An de kolera gungen ze vrogger gauw dood (Pdh), Um mien paart kun ie de kolera kriegen (Ros), ...de klere kriegen verwensing (Dwi)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
cholera , kelera , kolera , cholera. Ook: Gunninks woordenlijst van 1908: kolera
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
cholera , keleeraa , cholera.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
cholera , kolra , zelfstandig naamwoord mannelijk , - , - , cholera , VB: Ién de jaore '60 van de 19e iew zién ién Groéselt vëul lûi aon de kolra gesjtoürve.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal