elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: Domtoren

Domtoren , Domstoren , De wijsders van de klok van den Domtoren, b.v. (Vermeulen), Utr. i. h. j. 1813, blz. 30.
Bron: Beets, A. (1927), ‘Utrechtsche Volkswoorden en Volksgezegden’, in: Driemaandelijksche bladen 22, 1, 1-30, 73-84. Groningen


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal