elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: gaal

gaal , gaal , (bijvoeglijk naamwoord) , Onstuimig, ruw; van het weer. || Er is gaal weer op til. – Daar onstuimig weer zich van te voren aankondigt door een zekere beweeglijkheid in het water, zeggen de schippers en vissers ook: “Kijk, wat is ’et water gaal, we krijgen storm”. – In de Wormer en in de Beemster is gebruikelijk op gaal zijn, in aantocht zijn; vooral van storm en onweer. || Er is onweer op gaal. Der is zeker wat op gaal (BOUMAN 77). – Vgl. Deens gal, gek, woedend, Noors ein galen storm, eit galet veer, hevige storm, onstuimig weer (AASEN), Eng. gale, windvlaag, storm. – Zie ongaal.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
gaal , gaal , (zelfstandig naamwoord onzijdig) , Bij vissers. De hoeveelheid viswant, die tussen de beide simmen zit; van zegens en schakels. Het woord wordt niet gebezigd van fuiken. || Er zit weinig (veel) gaal in die zegen. Een mooi gaal.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
gaal , hal , dunne stee in een weefsel; gaal. (Als ik goed gehoord heb. Aanteekening uit Juli 1819).
Bron: Beets, A. (1927), ‘Utrechtsche Volkswoorden en Volksgezegden’, in: Driemaandelijksche bladen 22, 1, 1-30, 73-84. Groningen
gaal , gaole , vrouwelijk , striem (ook in de huid), dikte in een weefsel, ontstaan door gebroken draad
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
gaal , gaal , zelfstandig naamwoord de/’t , Bui. Vgl. Engels gale = bries, storm. Zegswijze op gaal, op til. | D’r is sturm op gaal. Verkleinvorm gaaltje, galtje. (Regen)buitje. | We kroige weer ’n gaaltje, denk.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
gaal , gaole , zelfstandig naamwoord , de; gaal in kledingstof
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal