elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: husje

husje , hutsje , zoodje, partijtje, portietje.
Bron: Beets, A. (1927), ‘Utrechtsche Volkswoorden en Volksgezegden’, in: Driemaandelijksche bladen 22, 1, 1-30, 73-84. Groningen
husje , hussien , husse, huzze , het , (Zuid-Drenthe, Midden-Drenthe). Ook husse (Zuidwest-Drenthe), huzze (Veenkoloniën) = zwik, zootje, boel Neem ’t hele hussien mar met (Eri), Zuuk maor een hussie bij mekaer (Dwi), Ze kwamen der mit de hiele husse an op visite (Wap), Daor zat een hiel hussien kreien, ...kinder bij mekaar een heleboel (Sle), Die mèensken hadden een hiel hussien kinder veel (Oos), Het is mij daor een hussien! rommeltje (Sti), De keugies ligt ien ’n hussien bij mekare (sa:Rui), zie ook hussemussien
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal