elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: kezeling

kezeling , [keisteen] , keseling , keisteen. Zie: vlinten.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
kezeling , kezeleenen , kezelingen , kiezels. Alleen bij Winkler, Dial. I, 358.
Bron: Beets, A. (1927), ‘Utrechtsche Volkswoorden en Volksgezegden’, in: Driemaandelijksche bladen 22, 1, 1-30, 73-84. Groningen
kezeling , kezeling , (wp) = collectief voor keistenen
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal