elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: kleppen

kleppen , kleppen , verraden, bekend maken.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
kleppen , kleppe , gaan, loopen; met verachting of verontwaardiging gezegd. Nou ken ik van avet noch heelemaol nao de Baon (Maliebaan) kleppe, om de juffrou te hale! (een oppasser spreekt). Verg. v. Schothorst 153.
Bron: Beets, A. (1927), ‘Utrechtsche Volkswoorden en Volksgezegden’, in: Driemaandelijksche bladen 22, 1, 1-30, 73-84. Groningen
kleppen , klepm , werkwoord, zwak , aan komen lopen om iets te vragen
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
kleppen , kléppe , a/kletsen, b/verklikken Alles ád de méister verkléppe Alles aan de schoolmeester verklikken.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
kleppen , kleppe , werkwoord , Ook: kletsen, roddelen.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
kleppen , kleppen , steeds weer komen zeuren.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
kleppen , kleppen , kleppen, eklept , doelloos rondlopen.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
kleppen , kleppen , zwak werkwoord, onovergankelijk , 1. kleppen De kerkklokke klept (Bco) 2. kletsen Daor wordt aordig over eklept (Dwi), Dat wicht mot niet zo kleppen (Gas)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
kleppen , kleppen , roddelen.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
kleppen , klèppe , klikken , Klèppe óp school dé was nie schón, want de mister hôj dan aalté wél wa strafwéérk. Klikken op school dat was niet goed, want de leraar had altijd wel wat strafwerk.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
kleppen , kleppen , werkwoord , 1. een kleppend geluid maken, evt. door te slaan, tikken, door op een bep. manier te lopen 2. kletsen, roddelen 3. kleppen van een luidklok
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
kleppen , klaepen , werkwoord , 1. licht, oppervlakkig dorsen, zodat slechts een deel van het koren uitgedorst wordt 2. tegelijk slaan met de vlegels (bij dorsen) 3. hetz. als kleppen, bet. 3
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
kleppen , kleppe , roddelen
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
kleppen , kleppen , (werkwoord) , kleppen, eklept , vaak bij iemand op visite komen. Die klept vake naor zien moe.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
kleppen , kleppe , kletsen, alles doorvertellen , tegen heur motte niks vertelle, want da’s nogal gin klep ok = tegen haar moet je niets vertellen, want die vertelt alles door aan anderen-
Bron: Melis, A. van (2011) Bikse Praot. Prinsenbeeks Dialectwoordenboek. Prinsenbeek: Heemkundekring ‘Op de Beek’
kleppen , kleppe , werkwoord , klikken (Eindhoven en Kempenland)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
kleppen , [verklappen] , kleppe , kleptj, klepdje, gekleptj , verklappen , Zie stóng weer te kleppe.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
kleppen , klèppe , zwak werkwoord , klèppe - klèpte - geklèpt , vangen, betrappen; te grazen nemen, beetnemen ; klikken, (verklappen); Mèn klèppe ze nie. Ze zullen óns naa niemer klèppe; ik dòcht: hij zal me nie klèppe; Cees Robben – Mar ze kleppe me nie... (19570720)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
kleppen , kleppe , zuipen
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal