elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: kliemen

kliemen , kliemen , (intransitief werkwoord) , kermen, jammeren, klagen. Zij kliemt en klaagt den ganschen dag, dat gekliem houdt nooit op: men zegt dit van eene vrouw die gedurig jammert over vermeend onregt en leed haar aangedaan, niet zoo zeer om de gegrondheid dier weeklagten, als wel van wege den aanleg en neiging tot ontevredenheid en wrevel.
Bron: Bouman, J. (1871), De Volkstaal in Noordholland, Purmerend.
kliemen , klîmen , z. klagen.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
kliemen , kleimen , (Swaagm.) = besmeren; ’n brugge kleimen = brood met boter bestrijken. Vgl. het Nedersaksische klehmen, en ’t Engelsche (to) cloom.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
kliemen , kliemen , (zwak werkwoord, intransitief) , Klagen, jammeren (de Wormer). Alleen in verbinding met klagen. || Ze leit altijd te klagen en te kliemen. – Evenzo in de Beemster (BOUMAN 55). Het worrd komt ook voor bij WOLFF en DEKEN, FOKKE en ALBERDINGK THIJM; zie DE JAGER, Freq. 2, 233 vlg.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
kliemen , [kliemen en klagen] , klieme , in de verbinding: kliemen en klagen. Ze zit altoos maor te klieme en te klaoge (geh. 1907).
Bron: Beets, A. (1927), ‘Utrechtsche Volkswoorden en Volksgezegden’, in: Driemaandelijksche bladen 22, 1, 1-30, 73-84. Groningen
kliemen , klieme , werkwoord , Klagen, zeuren. Vgl. Fries klieme. Ouder Nederlands klijmen = lijmen, lijmerig spreken, zeuren.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
kliemen , kliemen , werkwoord , 1. kliederen, smerend knoeien 2. aan elkaar kleven van materiaal
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal