elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: kneukelvet

kneukelvet , kneukelvet , Straf voor oneerlijkheid bij ’t knikkeren: over de knokkels van de gebalde vuist van den overtreder worden de knokkels van den bestraffer zoo hard mogelijk heen en weer gewreven. Te Sliedrecht: knok eten (Taal en Letterbode 5, 193.)
Bron: Beets, A. (1927), ‘Utrechtsche Volkswoorden en Volksgezegden’, in: Driemaandelijksche bladen 22, 1, 1-30, 73-84. Groningen


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal