elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: krem

krem , krem , valkachtige roofvogel. (Wdb. VIII, 151).
Bron: Beets, A. (1927), ‘Utrechtsche Volkswoorden en Volksgezegden’, in: Driemaandelijksche bladen 22, 1, 1-30, 73-84. Groningen
krem , krem , kremmerd , 1. sperwer; 2. havik; 3. torenvalk; 4. roofvogel in het algemeen; 5. koekoek in de tijd dat hij niet roept.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal