elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: Mariawater

Mariawater , Mérriewaoter , water uit de ‘Mérriepomp’, dat vroeger naar Amsterdam ging: In h. en op str., blz. 10 en 11; zie voorts jaarb. Oud-Utr., 1926, blz. 160 vlg.
Bron: Beets, A. (1927), ‘Utrechtsche Volkswoorden en Volksgezegden’, in: Driemaandelijksche bladen 22, 1, 1-30, 73-84. Groningen


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal