elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: medelijden

medelijden , leejemijje , omzetting van meejelije, medelijden (niet voor de grap). - Och, juffrou, het leejemijje mitten ārrem mins! (bedelares).
Bron: Beets, A. (1927), ‘Utrechtsche Volkswoorden en Volksgezegden’, in: Driemaandelijksche bladen 22, 1, 1-30, 73-84. Groningen
medelijden  , mitlieje , medelijden.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
medelijden , medelieden , meelieden, meedlieden , het , Ook meelieden, meedlieden (Midden-Drenthe) = medelijden As ze medelieden met je kriegt, is het niet best (Oos), Met jou heb ik gien meedlieden, ij hebt je dit zölf andaon (Eex), Umdat ze het medelieden harren, kwamen ze de winter deur omdat men medelijden met hen had (po)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
medelijden , millij , medelijden. hij hètter gèn millij mi, hij heeft er geen medelijden mee.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
medelijden , medeliejn , medelijden.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
medelijden , meejléije , medelijden , Meejléije moet nie ût’tew’we mónd komme mér réécht ût'tew hart, anders deu'get nie. Medelijden moet niet uit je mond komen maar recht uit je hart, anders deugt het niet.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
medelijden , medelieden , zelfstandig naamwoord , et; medelijden
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
medelijden , miléíj , medelijden
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
medelijden , medeliejen , medeli’jen, medelieden , (zelfstandig naamwoord) , medelijden.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
medelijden , millèij , medelijden , Mi Annas hoefde gin millèij te hébbe, zèij hit ’r zat. Met Anna hoef je geen medelijden te hebben, zij heeft er genoeg. Meestal bedoelt men dan dat zij heel veel geld heeft.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
medelijden , mètliej , mètlieje , (onzijdig) , medelijden , Mètliej(e) met emes höbbe.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
medelijden , meelije , zelfstandig naamwoord , medelijden; Kees en Bart (ca. 1925; in Tilburgsche Post) – 'meelije'; Henk van Rijen – 'meejelèèje'; WBD 000.1.4:282 'medelijden' = idem
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
medelijden , mitlie , mitlieje , medelijden
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal