elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: monnikenboom

monnikenboom , munnikeboom , Te Utrecht komen de kindertjes uit den ‘munnikeboom’, een lindeboom in den tuin van het klooster Chartroyse, aan den Zeedijk. Zie Utrechtsche Volksalmanak voor 1853, blz. (1), 2, en verder (16) en 22.
Bron: Beets, A. (1927), ‘Utrechtsche Volkswoorden en Volksgezegden’, in: Driemaandelijksche bladen 22, 1, 1-30, 73-84. Groningen


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal