elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: mullen

mullen , möllen , Met een molen bewerken. Koffî, snîboonen möllen. Dat zaod is emöld bet.: is met kafmolen bewerkt. [Aanvulling van Beets]
Bron: Draaijer, W. (1896). Woordenboekje van het Deventersch Dialect. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff
mullen , mulle , onbeduidend werk verrichten; niet met den juisten ijver of het rechte begrip iets verrichten; den tijd met het een of ander werk dooden. Mullen in den tuin. Ergens aan zitten te mullen. - Ook: teuten, zeuren, zaniken. Leg niet te mulle! maal mij niet langer aan het hoofd! Verg. Van Schothorst, 175: molen. Zie ook Wdb. IX, 1232-’33.
Bron: Beets, A. (1927), ‘Utrechtsche Volkswoorden en Volksgezegden’, in: Driemaandelijksche bladen 22, 1, 1-30, 73-84. Groningen
mullen , [met een molen bewerken; malen] , mö̀llen , Met een molen bewerken. Snîboonen mö̀llen. Dat zaod is emö̀ld, bet.: is met de kafmolen bewerkt. “Fijn maken” is malen.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
mullen , mulle , werkwoord , 1. rommelen, zonder bepaald doel bezig zijn (KRS: Lang, Coth, Werk, Bunn, Hout, Scha; LPW: Pols); ‘Wat lig je nou weer te mulle, je moet es aan je werk gaan.’(Bunn) Ook in de Vechtstreek (Van Veen 1989, p. 93). 2. (ww) dementeren (KRS: Werk)
Bron: Scholtmeijer, H. (1993), Zuidutrechts Woordenboek – Dialecten en volksleven in Kromme-Rijnstreek en Lopikerwaard, Utrecht
mullen , mölle , werkwoord , mölde, gemöld , stofbad , (stofbad nemen door vogels) mölle; behoefte (zijn behoefte doén) mölle
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
mullen , mullen , 1. woelen; 2. zich bezighouden met iets of iemand; 3. piekeren; 4. knoeien, morrelen, prutsen; 5. zeuren, zaniken.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal