elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: onderlaatst

onderlaatst , [onlangs, kort geleden] , sanderlessen , sanderlesten , onlangs, kort geleden = lest, laatst. Gron. anderlest, anderlessens, lessend, lessens, Ned.-Bet. anderlest, Oostfr. anderlessens, onderlesz. (Weil. lestend, lestens = laatstleden.)
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
onderlaatst , onderlest , onlangs. Gron. (Old. WW.) anderlest, anderlessenis, lessend, lessens = lest, laatst, eenigen tijd geleden, Oostfr. anderlessens, onderlesz.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
onderlaatst , anderlessens , anderlest, anderlessend , laatst, lest, onlangs. Drentsch onderlest, Geldersch onderlaest, Zeeuwsch onderlesten, Overijselsch sanderlesten, Oostfriesch anderlessens, onderlesz. (Weil. lestend, lestens = laatstleden.)
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
onderlaatst , onderlaos , laatst, onlangs, verleden. - Toe-n-ik ʼem onderlaos nog ʼes teugekwam. Ik hep-em onderlaos nog gezien. - Verg. Onderdaags, Wdb. X, 1256.
Bron: Beets, A. (1927), ‘Utrechtsche Volkswoorden en Volksgezegden’, in: Driemaandelijksche bladen 22, 1, 1-30, 73-84. Groningen
onderlaatst , onderléêst , laatst.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
onderlaatst , onderlest , onderlaast , onlangs. ’t Is onderlest gebeurd.
Bron: Spek, J. van der (1981), Zoetermeers woordenboek, Zoetermeer.
onderlaatst , onderlést , bijwoord , Laatst, onlangs. | Ik hew ’m onderlest nag sproken.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
onderlaatst , onderles , onderlest, onderlaast , bijwoord , (KRS: Wijk, Lang, Coth, Werk, Bunn, Hout, Scha; LPW: IJss, Mont, Bens, Lop, Cab, Pols), onderlaa(t)s(t) (KRS: Coth, Werk, Hout, Scha; LPW: Bens, Cab), onlangs Ook, in de vormen onderlaast en onderlest , in de Vechtstreek (Van Veen 1989, p. 97); beide vormen komen ook in Gouda voor (Lafeber 1967, p. 138). In de vorm onderlaatst in de Krimpenerwaard (Van der Ent 1988, p. 82).
Bron: Scholtmeijer, H. (1993), Zuidutrechts Woordenboek – Dialecten en volksleven in Kromme-Rijnstreek en Lopikerwaard, Utrecht
onderlaatst , underlèest , underlessend , bijwoord , (Zuidwest-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe, zuid). Ook underlessend (Zuidwest-Drenthe) = laatst, onlangs Ik heb onderlest een raar verhaal heurd aover die man (Bro), z. ook anderlèesten
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
onderlaatst , anderlèesten , anderlest, anderlessend, anderlesten, anderlessens , (Zuidoost-Drents zandgebied). Ook anderlest (Zuidoost-Drents veengebied, Zuidwest-Drenthe, zuid), anderlessend (Zuidoost-Drents veengebied, Zuidwest Drenthe, noord), anderlesten (Zuidoost-Drents veengebied), anderlessens (wb) = onlangs Wij hebt het er anderlèesten nog over had (Sle), Anderlesten is e hier nog wèen (Nsch), zie ook sanderlessen
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
onderlaatst , sanderlessen , sanderlesten, saanderlesten, sanlesten, sanderlest , bijwoord , (dva). Ook sanderlesten (dva), saanderlesten (Zuidwest-Drenthe, zuid), sanlesten (N:Zuidwest-Drenthe), sanderlest (dc:Odo, wb), sandertie (dva), sanderenleste (ndva) = onlangs, voor enige tijd Saanderlesten he’k hum nog ies sprèuken (Hol), z. ook aanderlèesten
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
onderlaatst , onderlest , onderlesten, onderlessend , bijwoord , onlangs, laatst
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
onderlaatst , onderlest , bijwoord , onlangs
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
onderlaatst , [laatst] , ônderlest , laatst
Bron: Gast, C. de (2011), ’t Boekske van de Aolburgse taol, Wijk en Aalburg: Stichting behoud Aalburgs dialect.
onderlaatst , onderlest , oenderlest , onlangs.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
onderlaatst , onderlest , bijwoord , laatst, onlangs (Tilburg en Midden-Brabant; West-Brabant)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
onderlaatst , onderlist , bijwoord , onlangs; Èn toen ik onderlist/ en goei kaaw ha gevat... (Lechim; ps. v. Michel van de Ven; ongedateerd knipsel 1960-1980; uit: De kreeg ie wèl); Net as toen onderlist... (Gieleke – wsch. ps. van Michel van de Ven (Lechim) – ongedateerd knipsel uit onbekende bron; ca. 1960-1980)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal