elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: onderslaan

onderslaan , ondersloagen , onderslaan, gelden verduisteren, en als zoodanig scheidbaar. In de beteekenis van: eene zwangere vrouw onderzoeken wordt het niet dan onscheidbaar gebruikt.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
onderslaan , onderslaon , ‘toucheeren’ (verloskunde): Wdb. X, 1464. - De dochter (dokter) hebmen onderslaoge.
Bron: Beets, A. (1927), ‘Utrechtsche Volkswoorden en Volksgezegden’, in: Driemaandelijksche bladen 22, 1, 1-30, 73-84. Groningen
onderslaan , underslaon , sterk werkwoord, overgankelijk , (Zuidoost-Drenthe, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe) = 1. ontvreemden, inpikken Zie hebt hum geld stuurd, man dat is onderslagen worden (Bov), Dat was niet zo’n beste, die hef alles underslagen (Eri) 2. handeling bij een bevalling (be:Zdw) ‘De dokter onderslat een vrouw als hij haar helpt bij de bevalling’
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal