elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: opheuen

opheuen , opheuje , opheujen , opjagen, aenjagen, voortdrijven; eigenlijk van vee.
Bron: Beets, A. (1927), ‘Utrechtsche Volkswoorden en Volksgezegden’, in: Driemaandelijksche bladen 22, 1, 1-30, 73-84. Groningen
opheuen , opheujen , aansporen, ophitsen, opdrijven.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal