elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: orthodox

orthodox , otterdoks , orthodox, ook Geldersch, Zuid-Hollandsch.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
orthodox , òtterdòks , Orthodox.
Bron: Draaijer, W. (1896). Woordenboekje van het Deventersch Dialect. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff
orthodox , otterdoks , Een otterdokschen domenie, V. en Vl. 255
Bron: Beets, A. (1927), ‘Utrechtsche Volkswoorden en Volksgezegden’, in: Driemaandelijksche bladen 22, 1, 1-30, 73-84. Groningen
orthodox , òtterdòks , Orthodox.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
orthodox , otterdox , orthodox
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
orthodox , otterdoks , orthodox (streng in de leer)
Bron: Steenhuis, F.H. (1978), Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank: Dekker & Huisman
orthodox , otterdoks , bijvoeglijk naamwoord , Dialectische variant van orthodox.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
orthodox , otterdoks , rechtzinnig, orthodox.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
orthodox , otterdoks , orthodox.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
orthodox , otterdoks , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , orthodox Van oldsheer waren ze op het veen meer otterdoks as op het zaand (Bor), Zij bint goed otterdoks recht in de leer (Hgv)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
orthodox , òttodòks , òttedòks , orthodox. Gunninks woordenlijst van 1908: Iemaand òttedòks de waoreid zègen ‘iemand duchtig onderhanden nemen’
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
orthodox , otterdoks , ottedoks , bijvoeglijk naamwoord , orthodox, rechtzinnig
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
orthodox , ottedoks , (bijvoeglijk naamwoord) , orthodox.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal