elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: regenen of sneeuwen

regenen of sneeuwen , regenen of sneeuwen , ‘t Zal mij benieuwen of het regenen of sneeuwen zal: welken keer of loop die zaak nemen; hoe dat zal afloopen, uitvallen.
Bron: Beets, A. (1927), ‘Utrechtsche Volkswoorden en Volksgezegden’, in: Driemaandelijksche bladen 22, 1, 1-30, 73-84. Groningen


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal