elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: rollen

rollen , rollen , (zwak werkwoord) , zie de wdbb. In het verl. deelw. dikwijls ook gerollen. || Hij is gerollen (gevallen). – Vgl. ook brugje-rol.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
rollen , rollen , ‘Een potje rollen‘. Zeker knikkerspel, waarbij niet ‘geschoten’ wordt.
Bron: Beets, A. (1927), ‘Utrechtsche Volkswoorden en Volksgezegden’, in: Driemaandelijksche bladen 22, 1, 1-30, 73-84. Groningen
rollen , rolle , werkwoord , Ook: 1. Met de rol of wentel vlak maken. 2. Zeven met de rol. Vgl. rol 2. 3. Failliet gaan, van het bedrijf afraken. Zie o.a. boer-rolle, bouwer-rolle.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
rollen , rolle , rolde, haet of is gerolt , rollen. Hae leet ze rolle: hij is erg royaal.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
rollen , rollen , rulen , zwak werkwoord, (on)overgankelijk , Ook rulen (Zuidwest-Drenthe, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe) = 1. rollen Die stien kuj beter rollen as tillen (Klv), Ik heb mie zo zat eten, ik kan wol rollen (Ros), Zij harren een lol, zij rolden over aover de grond, maar De knikkers ruulden aover de vloere (Hgv), As wij neijaorskoken bakt, rule wij ze um het ruulholtien (Die) 2. bewerken met de landrol Het laand mot nao het zaaien rold worden (Erf), Molleritten en pinkestappen mut dicht erold worden (Zdw) 3. fietsen (Zuidoost-Drenthe, Veenkoloniën, Midden-Drenthe) Hij was veur het eerst weer op fietse, hai kwam der zo mooi aanrollen (Vtm) 4. keren van gras (Kop van Drenthe) Een zwao gras wör rold of keerd (Row), Het gras is nog niet goud dreug, wai zullen het nog een keer rollen (Nor) 5. niet willen snijden van brood (Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe, zuid, Midden-Drenthe) Die stoete rolt veur het mes, die is nog te vars (Pdh), ...ruult veur het mes uut (Ruw), ...rolt veur het mes an (Dro) 6. vallen Hie is oet de kakstoel rold (Sle), Ik kwam te rollen (Mep)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
rollen , rolsken , (Zuidoost-Drents veengebied), in Doe kanst mie van de pokkel rolsken je kunt me wat (Bco)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
rollen , rollen , werkwoord , rollen
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
rollen , rulen , voortrollen. Ook: kulen
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
rollen , rollen , rulen, roelen , werkwoord , 1. rondwentelend gaan of doen gaan 2. op wielen, rollen gaan of doen gaan 3. ronddraaien van ogen 4. buitelen, rollebollen 5. vallen of wentelend, ronddraaiend vallen 6. vloeien, in verb., bijv.: Et ruult je zo uut de mond nl. wat men zegt, zo ook Et rolt ’m zomar uut de penne 7. wikkelen 8. rollend iets een vorm geven 9. met een laandrolle, rolblok bewerken 10. kwabben, lillen, kwabberend bewegen, golvend bewegen of vallen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
rollen , rölle , drölle , rollen
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
rollen , trulen , rollen (W.-Veluwe).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
rollen , rolle , werkwoord , rollen, mét eme -, sollen
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
rollen , rolle , zwak werkwoord , rolle - rolde - gerold , rollen; WBD (van een paard) zich over de rug wentelen en met de benen in de lucht klauwen; Mandos - Brabantse Spreekwoorden - 2003 - iemand róllen as nen vrèdagse gaorenbôom (Pierre van Beek - Tilburgse Taalplastiek 1979) - iemand erdoor halen (Vrijdags werden de stukken van de doekboom gerold, waar ze tijdens het weven omgedraaid werden, om ze 's zaterdags bij de fabrikant in te leveren.)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal