elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: stadskelder

stadskelder , [kwaliteitsaanduiding] , stadskelder , jenever uit den ‘stadskelder’, de beste Schie-dammer (Gedenkschr. 1840. IV. 5 en 12). Thans zeker niet meer bekend. Verg. Wdb. VII, 2097.
Bron: Beets, A. (1927), ‘Utrechtsche Volkswoorden en Volksgezegden’, in: Driemaandelijksche bladen 22, 1, 1-30, 73-84. Groningen


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal