elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: straathand

straathand , stroathanden , voor: voeten; hij, mit zien onversounêlke stroathanden!
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
straathand , straathanden , schertsend voor: de voeten. Ook bij Cremer 13, 58-59 (De Betuwsche Neef).
Bron: Beets, A. (1927), ‘Utrechtsche Volkswoorden en Volksgezegden’, in: Driemaandelijksche bladen 22, 1, 1-30, 73-84. Groningen


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal