elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: waarzo

waarzo , woarzoo , zie: hierzoo.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
waarzo , waarzoo , waar?
Bron: Beets, A. (1927), ‘Utrechtsche Volkswoorden en Volksgezegden’, in: Driemaandelijksche bladen 22, 1, 1-30, 73-84. Groningen
waarzo , weerzô , weero , bijwoord , Waar. | Weerzô weunt ie?
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
waarzo , waorzo , waorzoet , bijwoord , waarzo
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
waarzo , waeroo , waerzôô , bijwoord , waar, op welke plaats Ook waerzôô; Waerzôô? Waar?
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
waarzo , wöörzo , wöörzoot , (bijwoord) , waarzo.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
waarzo , waro? , wazo? , waar; waro hebbie dâ? betekent: ‘waar heb je dat vandaan?’
Bron: Grauw, Sibrand de en Gerard Gast (2014), ABC Dordt. Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straattypes, Asaprint Uitgeverij, Dordrecht.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal