elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: wade

wade , waai , zege, groot vischnet.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
wade , woagens van bijnen , kniegewricht. Zie: hoksels.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
wade , waai , de holte onder (aan de tegenovergestelde zijde van) de knie. - In de waai vamme bên. Verg. wōj, bij v. Schothorst 224.
Bron: Beets, A. (1927), ‘Utrechtsche Volkswoorden en Volksgezegden’, in: Driemaandelijksche bladen 22, 1, 1-30, 73-84. Groningen
wade , waê , Contracte van wade. Waê van ’t been, poples. Ons gebruik verschilt dus van Kiliaan die het door sura vertaalt.
Bron: Dumbar, G., H. Scholten en J.A. de Vos van Steenwijk Vollenhove (1952), Het Dumbar Handschrift – Idioticon van het Overijsels in het einde der achttiende eeuw, uitgegeven door H.L. Bezoen, Deventer
wade , wade , wa, wae , de , waden, waen , (viss. Zuidoost-Drents zandgebied). Ook wa (Zuidwest-Drenthe, zuid), wae (N:Zuidwest-Drenthe) = wade, wadnet, treknet Een wa was hier van zakken mit gaten, een zölfgemaakt treknet (Zdw)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
wade , woaj , knieholte
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
wade , waoj , vaojem , wagen , waoge , waojem , knieholte
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
wade , waaj , ( vrouwelijk waje) , 1. visnet 2. vrouw die veel van huis is en graag kletst, zie ook waatsj
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
wade , waaj , zelfstandig naamwoord , waaje , waajke , 1. wade, treknet met een zak in het midden, schrobnet; achtere waaj vèsse – achter het net vissen zie ook averaol 2. vrouw die altijd op stap is
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal