elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: wielewaal

wielewaal , wielewaal , wielewaal , zekere vogel. Doorgaans zegt men een gele wiewouw, ooit wiewouw.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
wielewaal , wîlewale , widewale , (mannelijk, vrouwelijk) , wielewaal.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
wielewaal , wiewaal , wielewaal.
Bron: Beets, A. (1927), ‘Utrechtsche Volkswoorden en Volksgezegden’, in: Driemaandelijksche bladen 22, 1, 1-30, 73-84. Groningen
wielewaal , wielewaal , wielewael, wielewaol , de , wielewalen , Ook wielewael (Zuidwest-Drenthe, noord), wielewaol (Noord-Drenthe) = 1. wielewaal, Oriolus oriolus Een wielewael is groter as de gele gors (Smi) 2. geelgors, Emberiza citrinella (Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe) Tegen een gèle gouwe weur miestal wielewaal ezegd (Zdw)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
wielewaal , wielewale , zelfstandig naamwoord , in in de wielewale wezen gezegd wanneer iets zich op drukke en ongecontroleerde wijze afspeelt
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
wielewaal , wiewèèw , wielewaal , De eerste blokhut van de verkenners van de Stichting Panta Rhei heet Wiewèèw.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
wielewaal , wiewauw , wielewauw , zelfstandig naamwoord , "vD. gele wiewouw - wielewaal; N. Daamen, Handschrift 1916 - ""gaile wiewouw - wielewaal, gele merel""; Cees Robben - ...gèèle wiewouws... (19600708); WBD III.4.1:156 'wielewouw' - wielewaal (Oriolus oriolus) 157 'gele wiewouw' idem; WNT WIEWAUW - wielewaal (ook: wielewauw); WBD III.4.1:156 'wielewouw' - wielewaal (Oriolus oriolus)"
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal