elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: Zadelstraat

Zadelstraat , Zalestraat , Zaliestraot , de Zadelstraat. Zalestr. b.v. bij (Vermeulen), De Gt. Utr. v. h. j. 1813, bl. 73.
Bron: Beets, A. (1927), ‘Utrechtsche Volkswoorden en Volksgezegden’, in: Driemaandelijksche bladen 22, 1, 1-30, 73-84. Groningen


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal