elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: zuigpapier

zuigpapier , zuigpapier , vloeipapier. (ʼEn zuuchien, Deventer).
Bron: Beets, A. (1927), ‘Utrechtsche Volkswoorden en Volksgezegden’, in: Driemaandelijksche bladen 22, 1, 1-30, 73-84. Groningen
zuigpapier , zuugpapier , vloeipapier, vliegerpapier.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal