elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: zwaniken

zwaniken , zwaniken , omzwaniken , naaistersterm: preveiliën, ompreveiliën (Utrecht, 1892). Te Houten is (was omstreeks 1880) een familie Zwanik (of Swanik). Verg. den geslachtsnaam Preveilie, in de Camera Obscura (Antwoord op een brief uit Parijs), aldaar misschien gefingeerd(?) maar ook werkelijk voorkomende (Provily).
Bron: Beets, A. (1927), ‘Utrechtsche Volkswoorden en Volksgezegden’, in: Driemaandelijksche bladen 22, 1, 1-30, 73-84. Groningen


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal