elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bruidstranen

bruidstranen , [drank] , bruidstranen , (mannelijk meervoud) , tranen van de bruid. Vroeger schonk men de bruidstranen in zilveren, koperen of tinnen kroezen, bruiloftskommen geheeten, bestaande meestal uit brandewijn met suiker. Bij enkelen komt nu nog wel de oude brandewijnskom met zilveren lepel te voorschijn, doch de bruidstranen bestaan dan meest uit rooden wijn met suiker.
Bron: Bouman, J. (1871), De Volkstaal in Noordholland, Purmerend.
bruidstranen , bruidstrane , bruistrane , zelfstandig naamwoord meervoud , Bruidstranen, soort drank (vaak ‘boerenjongens’). Zegswijze op de brui(d)strane komme, een glaasje komen drinken tijdens de bruidsdagen, (verouderd).
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal