elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: driegen

driegen , driegen , (intransitief werkwoord) , dralen, talmen, men moet niet driegen maar doortasten, door lang te driegen gaat soms de beste gelegenheid verloren.
Bron: Bouman, J. (1871), De Volkstaal in Noordholland, Purmerend.
driegen , driege , werkwoord , Dralen, talmen (verouderd).
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
driegen , driegen , zwak werkwoord, onovergankelijk , (Zuidoost-Drents zandgebied) = rijzen Dieg um stoet te bakken mot driegen (Emm)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
driegen , driege , o rijgen, een zoom in een naaiwerk rijgen, alvorens te stikken.
Bron: Luysterburg, J. e.a. (2007), Dialecten in het Zuidkwartier. Hoogerheide, Ossendrecht, Putte, Woensdrecht, Heemkundekring Het Zuidkwartier.
driegen , driege , triege , werkwoord , rijgen (West-Brabant); triege; rijgen (Den Bosch en Meierij)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
driegen , driege , zwak werkwoord , rijgen; R.J. 'moederke moet er oew klirkes nog driegen'; Den herfstweind driegt z'n witten draod/ deur ’t laoken... (H.A. Sterneberg s.j., Een Busselke Braobaansch, uit: ‘Jaors-brullof’; 1932)Mientje mijn kiendje, slaop, ; d'engeltjes komen al vliege, vliege, ; moederke moet er oe kleerkes nog driege... (Piet Heerkens; uit: D’n örgel, ‘Slaopliekes 2’, 1938); WBD driege (II:ll73) - rijgen; ook 'rèège' genoemd; A. Weijnen, Etymologisch dialectwoordenboek (1995) - driegen - met losse steken rijgen (zelfstandig naamwoordl.); WNT DRIEGEN II, van dezelfde stam als 'dringen'. Met een losse draad hechten, rijgen. Thans in N.-Ndl. verouderd. J.H. Hoeufft, Proeve van Bredaasch Taal-eigen (1836) - DRIEGEN wordt hier gebruikt voor 'rijgen, aanrijgen'. Z.a. A.P. de Bont: driege(n) zw.ww.tr. - met een losse draad en wijde stenen rijgen. Cornelissen & Vervliet - Idioticon van het Antwerpsch - 1899 -  DRIEGEN - met een lossen draad hechten, rijgen
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal