elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: grimmeld

grimmeld , grimmeld , (bijvoeglijk naamwoord) , grimmeld schaap, grimmelde koe, gestippeld, groezelig. Men noemt een zeker soort van schapen grimmels, of wel grimmelkoppen, zijnde groot van stuk met gegrimmelde kop en pooten. Ook onder het rundvee vindt men grimmels, vooral grimmelpooten.
Bron: Bouman, J. (1871), De Volkstaal in Noordholland, Purmerend.
grimmeld , grimd , zooveel als het verouderde gegremeld (zie: grimkoppen). Advert. (1872): “Staat ter dekking tegen f 2.50 per rund: Een prachtige ¾ Engelsche stier, roodbont grimd, bij – te Sauwerd.” – “Te koop eene roodbonte grimde stier, – of een zwart grimde dito”, enz. (1871)
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
grimmeld , grimmeld , gremeld, gegremeld, gegrimmeld , (bijvoeglijk naamwoord) , Daarnaast gremeld. Van vee, gesprenkeld, gestippeld; tegenwoordig in het bijzonder met zwarte stippels. Koeien kunnen grimmeld zijn over het gehele lichaam, doch gewoonlijk bevinden de stippels zich aan de poten. Die koeien heten ook wel grimmelpoten. Bij schapen vindt men ze aan de poten en de kop. Een bepaald soort van schapen met bonte neuzen heet grimmelkop of gremelneus. || ’t Is ’en grimmelde koe. ’En paar grimmelde schapen. Twee Koeyen, d’een rood-gremeld (rood-gestippeld) en d’ander vael-bleer (grijsblaar), SOETEBOOM, Ned. Ber. 39. – Het woord is ook elders in N.-Holl. gebruikelijk (BOUMAN 35). Grimmeld is het verl. deelw zonder ge- van het verouderde werkwoord grimmelen, vuil maken, bevlekken; zie Ned. Wdb. V, 79. Van de bijvorm gremelen (ald. V, 653) komt gremeld. Gegremeld komt ook bij VONDEL voor, gegremeld vindt men bij BERKHEY, Nat. Hist. 42 ,204; zie Ned. Wdb. IV, 790. Vgl. gremel, vlek, spat, ald. V, 653.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
grimmeld , grimmeld , bijvoeglijk naamwoord , Gestippeld. | ’n Grimmelde koe.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal