elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: grondig

grondig , [naar grond smakend] , grondig , (bijvoeglijk naamwoord) , grondige smaak van den visch. De grond of bodem van het water, waar de visch gevangen wordt, heeft veel invloed op den smaak van den visch; vandaar dat men aal, snoek etc., op kleiachtigen bodem gevangen, eerst eenigen tijd speent.
Bron: Bouman, J. (1871), De Volkstaal in Noordholland, Purmerend.
grondig , grōndîg , wordt ook van water gezegd, evenals van visch, dat naar den grond smaakt; v. Dale: grondige visch, hier: de vis smoakt grōndig.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
grondig  , grundig , grondig.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
grondig , grondig , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , 1. diepgaand, degelijk, niet oppervlakkig 2. naar de grond smakend (van vis)
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal