elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: hinkepink

hinkepink , [kreupele] , hinkelepink , scheldnaam voor kreupelen mensch.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
hinkepink , [iemand die hinkt] , hinkepink , (onzijdig) , hinkepinken , hinker. Het paard hinkt, de man gaat kwalijk, de vrouw loopt met een stokje, het zijn allen hinkepinken. Misschien komt de naam van eene kreupele pink, of eenjarig rund.
Bron: Bouman, J. (1871), De Volkstaal in Noordholland, Purmerend.
hinkepink , hinkelpink , hinkelepink , iemand die hinkt, die mank gaat, een kreupele, bij v. Dale: hinkepink. (v. Heyn. Bosch: Hinklepink, daar kom ik aan, enz.)
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
hinkepink , hinkepink , zelfstandig naamwoord de , Kreupel mens of dier.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
hinkepink , hinkelepink , hinkeldepink, hinkelpink, hinkepink , de , hinkelepinken , Ook hinkeldepink, hinkelpink (Veenkoloniën, Midden-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, zuid), hinkepink (Zuidoost-Drents veengebied, Zuidwest-Drenthe, zuid) = 1. iemand die hinkt of mank gaat Een hinkelepink löp wat maank dat komp umdat hij wat tokt mit één been (Flu), Dai hinkelepink dut ook mit mor dai ken nait mitkommen (Vtm) z. ook hinkepoot 2. het hinkelen (Zuidwest-Drenthe, zuid) Wij doet hinkeldepink (Ker) *Hinkeldepink daor kom ik an pak is boven mien hand an gezegd bij een spel waarbij men de tang van de haard met een lucifer erin moest doorgeven. De volgende pakte de tang steeds met één hand aan boven de hand van de vorige. Wie de lucifer liet glippen, was af. Het spel werd ook met een kooltje vuur gespeeld. Dan ging het ook omgekeerd: telkens verder van boven naar beneden vastpakken (Pdh)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal