elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: juttemis

juttemis , juttemis (sint) , (vrouwelijk zonder meervoud) , St. Jut is een heilige die niet in den almanak staat, wiens mis of feest dus niet komt. Als men iemand zijne gedane beloften herinnert en vraagt, wanneer die voldaan zullen worden, volgt dikwijls het antwoord: Sint Juttemis als de kalveren op het ijs dansen: men noemt dus maar een tijd die nooit komt.
Bron: Bouman, J. (1871), De Volkstaal in Noordholland, Purmerend.
Juttemis , Juttemis , Zuidwest-Drenthe, noord), in Loop hen de Juttemis naar de pomp (Dwi), zie ook Sint-Juttemis
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
juttemis , juttemus , jutmus , juttemis. Ook: Gunninks woordenlijst van 1908: jutmus
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
juttemis , juttemutsn , sint Juttemis. Met sunt Juttemutsn as de kalver op ’t ies dans.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal