elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: krassen

krassen , krassen , (intransitief werkwoord) , snoeven, opspreken. Wat zit hij weêr te krassen.
Bron: Bouman, J. (1871), De Volkstaal in Noordholland, Purmerend.
krassen , krassen , door middel van eene krasplank de gewaschene en gezuiverde wol recht te kammen. (Vgl. bij v. Dale kratswol.)
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
krassen , kraoze , scharrelen ergens in.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
krassen , krassen , (ouderwets), het schoonmaken van scheerwol
Bron: Steenhuis, F.H. (1978), Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank: Dekker & Huisman
krassen , krasse , werkwoord , Ook: 1. Snoeven, opscheppen. 2. Gebrekkig schaatsen.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
krassen , krassen , zwak werkwoord, (on)overgankelijk , 1. krassen Kleine kiender mugt graeg overal op krassen (Wap), IJ moet niet zo op die lei krassen (Wee), ...op de raomen krassen (Nor), Hij krast der al wat over kan al wat schaatsen (Dwi), Wol krassen krabben, kaarden (Bco) 2. een krassend geluid maken (Zuidoost-Drents zandgebied) Wat krast die krèeien weer (Sle) 3. (Zuidoost-Drents zandgebied), in Der oet krassen weggaan, er tussenuit knijpen (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
krassen , krassen , werkwoord , krassen
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
krassen , krassen , werkwoord , 1. op iets krassen, iets ergens op of af krassen 2. krassend schrijven, tekenen 3. een krassend geluid maken door bep. dieren 4. er vandoor gaan 5. zodanig door de keel glijden dat er een scherp gevoel ontstaat
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
krassen , krààse , krassen
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
krassen , krässen , (werkwoord) , krässen, ekräst , krassen. IJ krässent ele skrift vol.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal