elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: krieuwelen

krieuwelen , kriewelen , (intransitief werkwoord) , krielen, wemelen. Zij kriewelen door malkander, het kriewelt van ongedierte.
Bron: Bouman, J. (1871), De Volkstaal in Noordholland, Purmerend.
krieuwelen , krijvêln , krewwêln , krijvêln (Veenkoloniën) = kribben, krakeelen bij ’t spel; ook = valsch spelen, in ’t Goorecht kraivêln. – krijveln, in de Ommelanden krewweln = kriewelen, krevelen, en = jeukte veroorzaken en ondervinden. Weil. kreeuwen = kibbelen, twisten, onder kinderen.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
krieuwelen , kriewelen , Zie Kiliaan op kreuelen.
Bron: Dumbar, G., H. Scholten en J.A. de Vos van Steenwijk Vollenhove (1952), Het Dumbar Handschrift – Idioticon van het Overijsels in het einde der achttiende eeuw, uitgegeven door H.L. Bezoen, Deventer
krieuwelen , kreiveln , 1. oneerlijk spelen 2. krioelen. 3. twisten
Bron: Steenhuis, F.H. (1978), Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank: Dekker & Huisman
krieuwelen , kriewele , kriebele , werkwoord , 1. Kittelen, krabbelen 2. Krioelen 3. Heel klein schrijven.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
krieuwelen , krieweln , kruweln , zwak werkwoord, onovergankelijk , (Zuidoost-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, zuid, Kop van Drenthe). Ook kruweln (Zuidoost-Drents zandgebied in bet. 1.) = 1. kriebelen (Zuidoost-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, zuid) Kriewel mij even op de rugge, het jokt mij zo (Sle), Het kriewelt mie op de rugge (Nsch), zie ook kriebeln 2. krioelen (Kop van Drenthe) De kukens kriewelt deur mekaor krioelen (Row)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
krieuwelen , krieweln , kriebelen. Hol toch op met dat gekriewel in mien nekke, ’t begint mien te verveeln.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
krieuwelen , kriewelen , werkwoord , 1. krioelen 2. zie kriebelen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
krieuwelen , kriewelen , kriebelen, kietelen (Oldebroek, Wezep).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal